Home / Rioolcontract

Rioolcontract

Wat houd een rioolcontract in?

 

Indien u een rioolcontract afsluit bij Taurus Riooltechniek worden alle voorkomende rioolverstoppingen binnen 48 uur opgelost. Algehele verstoppingen en verstoppingen waarbij geen enkel toilet gebruikt kan worden, worden dezelde dag opgelost ook in het weekend en op feestdagen.

Het is al vervelend genoeg als het riool verstopt is.  Het Taurus team staat 24 uur per dag voor u klaar. Met onze moderne apparatuur en vakbekwaam personeel lossen wij snel en vakkundig  alle verstoppingen op.

Rioolcontract aanvragen

Nieuw veld

7 + 9 =

Het rekensommetje is om te controleren of u geen robot bent.

Algemene voorwaarden

Aanvraag Abonnement

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld. Met het doen van de betaling gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Inhoud abonnement

De navolgende zaken vallen onder het abonnement:

  • Het verhelpen van alle voorkomende verstoppingen in de riolering van uw woning. Inclusief hemelwaterafvoeren en putten. Exclusief het reinigen van dakgoten en exclusief het ontstoppen van toiletten voorzien van een sanibroyeur.
  • Verstoppingen in het toilet en gehele verstoppingen worden dezelfde werkdag verholpen. Ook in het weekend en met feestdagen.
  • Alle overige verstoppingen worden binnen 48 uur tussen 8.00 en 17.00 uur verholpen.
  • Indien er een aanpassing c.q. reparatie nodig is wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden een prijsopgave gedaan en pas na overleg worden de werkzaamheden uitgevoerd.
  • Riool-camera inspectie en rookonderzoek worden uitgevoerd indien hier aanleiding voor is bv bij het opsporen van stankoverlast of lekkages, deze kosten vallen binnen het contract.
  • Gedurende de eerste 30 dagen na betaling van de abonnementsgelden geldt een risico periode. Mocht Taurus Riooltechniek in deze periode een verstopping verhelpen wordt deze in rekening gebracht.

Kosten abonnement

De kosten bedragen  € 61,- per jaar inclusief BTW. Dit contract is alleen af te sluiten voor eengezinswoningen voor particulier gebruik binnen Eindhoven en direct aanliggende dorpen zijnde Son & Breugel, Nuenen, Waalre, Veldhoven en Best.

Dit bedrag kan door Taurus Riooltechniek  jaarlijks per 1 januari worden aangepast op basis van het indexcijfer van de tabel Regelingslonen Bouwnijverheid-en installatiebedrijven van het CBS. Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden ingaande op de eerste dag van de maand na betaling factuur. Het abonnement heeft een opzegtermijn van een maand. Er vind bij tussentijdse opzegging geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Taurus Riooltechniek kan het contract van haar zijde te allen tijde per direct opzeggen. Bijvoorbeeld wanneer er een defect aan het riool is waardoor verstoppingen blijven ontstaan of wanneer er sprake is van misbruik.