Rioolcontract

Wat houd een rioolcontract in?

Indien u een rioolcontract afsluit bij Taurus Riooltechniek worden alle voorkomende rioolverstoppingen binnen 24 uur opgelost. Verstopping die na kantooruren worden gemeld zullen  op de eerst volgende werkdag worden opgelost. Algehele verstoppingen en verstoppingen van het toilet worden binnen 4 uur opgelost ook in het weekend en op feestdagen.

Het is al vervelend genoeg als het riool verstopt is.  Het taurus team staat 24 uur per dag voor u klaar. Met onze moderne apparatuur en vakbekwaam personeel lossen wij snel en vakkundig  alle verstoppingen op.

Voordelen

  • Geen extra kosten en toeslagen bij toilet en algehele verstoppingen die buiten kantooruren vallen
  • Geen voorrijkosten (in Eindhoven en aanliggende dorpen)
  • Bereikbaar voor spoedgevallen

Rioolcontract aanvragen

Alle velden met een * zijn verplicht.

Algemene voorwaarden

Aanvraag Abonnement

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld. Met het doen van de betaling gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Inhoud abonnement

De navolgende zaken vallen onder het abonnement.

  • Het verhelpen van alle voorkomende verstoppingen in de riolering van uw woning. Inclusief hemelwaterafvoeren en putten. Exclusief het reinigen van dakgoten en exclusief het ontstoppen van toiletten voorzien van een sanibroyeur.
  • Verstoppingen in het toilet en gehele verstoppingen worden binnen 4 uur verholpen. Ook in het weekend en met feestdagen.
  • Alle overige verstoppingen worden binnen 24 uur tussen 8.00 en 17.00 uur verholpen.
  • Indien er een aanpassing c.q. reparatie nodig is wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden een prijsopgave gedaan en pas na overleg worden de werkzaamheden uitgevoerd.
  • Riool-camera inspectie en rookonderzoek worden uitgevoerd indien hier aanleiding voor is bv bij het opsporen van stankoverlast of lekkages, deze kosten vallen binnen het contract.
  • Gedurende de eerste 30 dagen na betaling van de abonnementsgelden geldt een risico periode. Mocht Taurus Riooltechniek in deze periode een verstopping verhelpen wordt deze in rekening gebracht.

De kosten bedragen  € 61,- per jaar inclusief BTW. Buiten Eindhoven en aanliggende dorpen gelden voorrijkosten oplopend vanaf € 25,- per bezoek.

Dit bedrag kan door Taurus Riooltechniek  jaarlijks per 1 januari worden aangepast op basis van het indexcijfer van de tabel Regelingslonen Bouwnijverheid-en installatiebedrijven van het CBS. Het abonnement heeft een looptijd van 12 maanden ingaande op de eerste dag van de maand na betaling factuur. Het abonnement heeft een opzegtermijn van een maand. Er vind bij tussentijdse opzegging geen restitutie van abonnementsgeld plaats.